وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

دستفروش

نام كتاب: دستفروش 
گردآورنده: ابراهیم نبوی

موضوع كتاب: نقد فیلم به همراه فیلمنامه 
تعداد صفحات: ۲۲۰ صفحه 
تیراژ: ۳۱۵۰
قطع كتاب: ۱۳ × ۲۳
نوبت چاپ: اول
سال انتشار: ۱۳۶۸
طرح روی جلد: حسین خسروجردی 
ناشر: نشر نی . تهران . صندوق پستی ۵۵۶ ـ ۱۳۱۴۵