وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

نون و گلدون

 
نام كتاب: نون و گلدون
نویسنده: محسن مخملباف

موضوع كتاب: دو فیلمنامه (نون و گلدون ، خداحافظ سینما) به همراه عكس فیلم زبان كتاب: فارسی
عكاس: محمد احمدی
طرح روی جلد: كاوه حسن بیگلو
تعداد صفحات: ۱۲۸ صفحه (فیلمنامه نون و گلدون ۵۹ صفحه ، فیلمنامه خداحافظ سینما ۴۶ صفحه ، عكس فیلم ۱۴ صفحه)
تیراژ: ۵۵۰۰ نسخه
قطع كتاب: ۲۱ × ۱۴
نوبت چاپ: اول 
سال انتشار: بهار ۱۳۷۶
ناشـــر: انتشارات علمی. شماره ۱۳۵۸ خیابان انقلاب مقابل دانشگا ه . تلفن ۶۴۶۵۹۷۰