وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

گنگ خوابدیده - جلد اول

نام كتاب: گنگ خوابدیده ( جلد اول )
نویسنده: محسن مخملباف
 
موضوع كتاب: گزیده قصه و رمان ( شامل سه قصه كوتاه: محبوبه های شب ، مرا ببوس و جراحی روح و شامل دو قصه بلند: حوض سلطون و باغ بلور )
زبان كتاب: فارسی
تعداد صفحات: ۴۴۲ صفحه (محبوبه های شب ۳ صفحه ) ، (مراببوس ۱۷ صفحه ) ، (جراحی روح ۲۷ صفحه ) ، ( حوض سلطون ۱۱۵ صفحه ) ، ( باغ بلور ۲۵۵ صفحه)
تیراژ: ۳۳۰۰ نسخه
قطع كتاب: ۲۲×۱۵
نوبت چاپ: سوم
سال انتشار:
چاپ اول: ۱۳۷۳
چاپ دوم: ۱۳۷۴
چاپ سوم:۱۳۷۵
ناشر: نشرنی . ایران . تهران . صندوق پستی ۵۵۶ - ۱۳۱۴۵
 
این كتاب منتخب قصه های منتشر شده از محسن مخملباف در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ می باشد.