وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

گنگ خوابدیده - جلد دوم

 
نام كتاب: گنگ خوابدیده ( جلد دوم)
نویسنده: محسن مخملباف
 
موضوع كتـاب: گزیده نمایشنامه و فیلمنامه (شامل نمایشنامه مرگ دیگری و فیلمنامه های ششمین نفـر "استعاذه"، واله "بایكوت"، زنگها ، مدرسه رجایی ، بچه خوشبخت ، تولدیك پیرزن، دستفروش، كمدی احتضار ، بایسیكل ران ، عروس خوبان ، فرماندار ، مفت آبـــاد، گرمازده ، نذر اغنیاء ، سه تابلو، فضیلت بسم اله، نان و گل ، خواب بی تعبیر، مرد ناتمام، ناصر الدین شاه آكتورسینما و هنرپیشه)

زبان كتـاب: فارسی
تعداد صفحات: ۷۴۴ صفحه
تیراژ: ۳۳۰۰ نسخه
قطع كتاب: ۲۲ × ۱۵
نوبت چـاپ: سوم
سال انتشار:
چاپ اول: ۱۳۷۳
چاپ دوم: ۱۳۷۴
چاپ سوم: ۱۳۷۵
ناشر: نشرنی، ایران، تهران، صندوق پستی ۵۵۶- ۱۳۱۴۵
 
این كتاب منتخب نمایشنامه ها و فیلمنامه های منتشر شده یا فیلم شده محسن مخملباف در سالهای۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ می باشد .