وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

سنگ و شيشه

خلاصه داستان:
مستند "سنگ و شيشه"، شرحی است از سير توليد شيشه، همراه با گفتاری طنزآميز كه با تصويرهايی از فيلم‌های پسربچه و عصرجديد چارلی چاپلين به طور موازی تدوين شده‌اند.
 

تيتراژ: 

نام فیلم: سنگ و شیشه
فیلمنامه، تدوین و كارگردانی: محسن مخملباف

تصویر بردار: عزیز ساعتی
گوینده گفتار متن: پرویز بهرام
تهیه كننده: خانه فیلم سبز
۲۰ دقیقه، رنگی، ۱۳۷۳.
 

حضور بين المللی فيلم: 

۱. چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم تورین، ایتالیا ۱۹۹۶
۲.جشنواره فیلم های ایرانی در سینماتك اونتاریو، كانادا ۱۹۹۷
۳. جشنواره فیلم های ایرانی در مونترال، كانادا ۱۹۹۷
۴. جشنواره فیلم های ایرانی در سینماتك پاسفیك ونكور، كانادا ۱۹۹۷
۵. جشنواره فیلم های ایرانی در مركز فیلم شمال غرب پورتلند، آمریكا ۱۹۹۷
۶. جشنواره فیلم های ایرانی در مركز فیلم شیكاگو، آمریكا ۱۹۹۷
۷. جشنواره فیلم های ایرانی در آرشیو فیلم پاسفیك بركلی، آمریكا ۱۹۹۷
۸. جشنواره فیلم های ایرانی در موزه هنرهای زیبای بوستون، آمریكا ۱۹۹۷
۹. جشنواره فیلم های ایرانی در موزه هنرهای مدرن نیویورك، آمریكا ۱۹۹۷
۱۰. جشنواره فیلم های ایرانی در موزه هنرهای هیوستون، آمریكا ۱۹۹۷

۱۱. جشنواره فیلم های ایرانی در آرشیو فیلم UCLA، آمریكا۱۹۹۷
۱۲. جشنواره فیلم های ایرانی در سینماتك كلیولند، كانادا ۱۹۹۷
۱۳. مرور بر آثار محسن مخملباف، سوئد ۱۹۹۸
۱۴. چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم كلكته، هند ۱۹۹۸
۱۵. جشنواره فیلم های ایرانی در آرشیو سلطنتی، بلژیك ۱۹۹۹
۱۶. جشنواره فیلم های ایرانی در وین، اتریش ۱۹۹۹
۱۷. جشنواره فیلم های ایرانی در موزه فیلم اسلوانی، اسلوانی ۱۹۹۹
 

ویدئو: