وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

فیلم شاعر زباله ها در جشنواره شیکاگو و پوسان

Sun, 01/05/2005 - 00:00

 
فیلم شاعر زباله ها به کارگردانی محمد احمدی در بخش مسابقه جشنواره شیکاگو و پوسان پذیرفته شد. این فیلم بر اساس فیلمنامه ای به همین نام نوشته محسن مخملباف ساخته شده است.