وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

فیلم سکس و فلسفه در اسکار پذیرفته شد

Tue, 04/10/2005 - 00:00

 
فیلم سکس و فلسفه ساخته محسن مخملبا ف که در کشور تاجیکستان تهیه شده است، توسط هنرمندان بر جسته کشور تاجیکستان به عنوان بهترین فیلم تاجیکی، برای حضور در بخش بهترین فیلم خارجی سال به آکادمی اسکار معرفی شده بود از سوی آکادمی اسکار پذیرفته شد.
فیلم سکس و فلسفه دومین ساخته محسن مخملباف بعد از فیلم سکوت در تاجیکستان است .و تمامی بازیگران آن از تاجیکستان انتخاب شده اند و زبان فیلم روسی است.