وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

از ساخت فيلم سينمايی جديد محسن مخملباف جلوگيری شد

Wed, 12/05/2004 - 00:00

 
فيلمنامه ”فراموشي“ نوشته ”محسن مخملباف“ كه براي دريافت پروانه ساخت در اواخر سال ۸۲ به وزارت ارشاد ارئه شده بود، روز سه شنبه ۱۵ /۲/ ۸۳ توسط وزارت ارشاد رسماً رد شد.

طرح فيلمنامه فراموشي كه مربوط به درد دو دهه از مردم و هنرمندان ايران است از جمله موضوعاتي است كه سالها مخملباف در گير نوشتن آن بوده است كه سرانجام در پائيز سال گذشته وقتي كه وي به دليل مشكل قلبي در بيمارستان مهر تهران بستري بود، كامل شد.

اين فيلم كه قرار بود در بهار امسال در شهر تهران و با حضور بازيگران حرفه‌اي جلوي دوربين برود، و اكنون با مخالفت رسمي وزارت ارشاد امكان ساخت خود را از دست داد، باعث مي‌شود پس از چهار سال كه از توليد فيلم ”سفر قندهار“ مي‌گذرد، محسن مخملباف همچنان از ساختن فيلم در ايران كنار گذاشته شود. به نظر مي‌رسد استراتژي جديد سانسور قصد به مهاجرت كشاندن هنرمندان كشور را دارد.

لازم به يادآوري است كه همچنان فيلم نوبت عاشقي و شبهاي زاينده رود پس از سيزده سال هنوز در سانسور بسر مي‌برند.

علاوه بر اين طي سالهاي گذشته آثار محسن مخملباف و خانه فيلم مخملباف با مشكل اكران مناسب كه نوعي سانسور تلويحي است روبرو بوده است. بسياري از اين آثار يا اكران نمي‌شوند و يا در يك حركت نمايشي در يكي دو سالن به مدت چند روز قبل از آنكه كسي از اكران آنها با خبر شود، ظاهرنشده غيب مي‌شوند.

خانه فيلم مخملباف
۱۶/۲/۱۳۸۳