وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

محسن مخملباف و ریاست افتخاری جشنواره بین المللی دوشنبه

Fri, 25/06/2004 - 00:00

 
جشنواره دوشنبه که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ اولین دوره خود را در پایتخت کشور تاجیکستان برگزار کرد و ریاست هیات داوران آن را محسن مخملباف به عهده داشت، در ماه اکتبر امسال دومین دوره خود را برگزار می کند.
خانه سینمای کشور تاجیکستان ریاست افتخاری جشنواره دوشنبه را به محسن مخملباف پیشنهاد کرد.
در بخش مسابقه این جشنواره ده فیلم بلند و ده فیلم کوتاه از ده کشور آسیایی به نمایش در خواهد آمد. و در بخش جنبی ده فیلم بلند از سینمای بین المللی ایران و دوازده فیلم کوتاه از کشور افغانستان به نمایش درخواهد آمد.
قرار است این جشنواره از این به بعد یک سال در شهر کابل افغانستان و یک سال در شهر دوشنبه تاجیکستان برگذار شود.