وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

چاپ کتاب فیلم های مخملباف به زبان انگلیسی در آمریکا

Sun, 10/07/2005 - 00:00

 
کتاب فیلم های مخملباف ( سینما، سیاست و فرهنگ در ایران ) به قلم اریک اگان توسط انتشاراتی مگ در آمریکا در ۲۴۰ صفحه به زبان انگلیسی منتشر شد.