وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

بزرگداشت خانواده مخملباف در هند

Mon, 21/06/2004 - 00:00

 
ششمين جشنواره فيلم آسيايی اُشن سينه فن در سال ۲۰۰۴ كه از تاريخ ۲۶ تيرماه تا ۴ مرداد ۱۳۸۳ در شهر دهلی هند برگزار مي‌شود در برنامه بزرگداشت خانواده مخملباف به نمايش فيلم های نوبت عاشقی و ناصرالدين شاه از محسن مخملباف، روزی كه زن شدم از مرضيه مشكينی، تخته سياه از سميرا مخملباف، سميرا چگونه تخته سياه را ساخت از ميثم مخملباف و روزی كه خاله‌ام مريض بود و لذت ديوانگی از حنا مخملباف خواهد پرداخت. در اين برنامه كه كليه اعضای خانواده مخملباف حضور خواهند يافت از محسن مخملباف به عنوان داور بخش مسابقه نيز دعوت شده است.