وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

تریلوژی افغانستان

Sun, 09/10/2005 - 00:00

 
کمپانی بین المللی وایلد بانچ قصد دارد فیلم سفر قندهار ساخته محسن مخملباف ، فیلم پنج عصر ساخته سمیرا مخملباف و فیلم سگ های ولگرد ساخته مرضیه مشکینی را با عنوان تریلوژی افغانستان از طریق تلویزیون آرته و هم چنین به صورت یک پکیج DVD منتشرکند .
این سه فیلم به سه دوره ا ززند گی مرد م افغانستان در ( زمان حکومت طالبان ،بلا فاصله پس از حمله امریکا و۲ سال پس از حمله امریکا) می پردازد .
ونسان ماراوال ریئس کمپانی اکسپشن وایلد بانچ می گوید :از ورای این سه فیلم می توان به تصویر جامعی از دردها و رویاها وزوایای پیچیده اجتماعی – سیاسی و انسانی افغانستان پی برد .

این سه فیلم بخشی از هفت فیلم خانه فیلم مخملباف درباره افغا نستا ن است .فیلم های دیگر عبارتند از : بایسیکل ران (سال ۱۹۸۹) والفبای افغان (سال ۲۰۰۱ ) از محسن مخملباف، لذ ت دیوانگی (سال ۲۰۰۳) از حنا مخملباف و فیلم ۱۱ سپتامبر(سال ۲۰۰۲) از سمیرا مخملباف .
د رطول ۱۰۰ سال تاریخ سینما ،کشور افغانستان تا حمله امریکا تنها ۴۰ فیلم کوتاه یا سینمایی در کار نامه سینمایی خود داشته است .پس  ا ز۱۱ سپتامبر و تشکیل حکومت جد ید در افغانستان دو کارگردان سینمای افغانستان صدیق برمک و عتیق رحیم دو فیلم سینمایی با نام های اسامه وخاکستر و خاک را بر این مجموعه افزوده اند.