وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

دو فيلمنامه تازه از محسن مخملباف

Fri, 18/06/2004 - 00:00

 
محسن مخملباف كه اخيراً فيلمنامه ” فراموشی“ او در مطبوعات ايران منتشر شد، دو فيلمنامه ديگر از نوشته‌های خود را به نام های ” شاعر زباله‌ها “ و ” روزی كه زلزله تهران را بلرزاند “ را براي ساخت فيلم در اختيار محمد احمدی و مجتبی مير تهماسب قرار داده است. نوشته اوليه هر دو فيلمنامه مربوط به سال ۱۳۸۲ است، كه اخيراً بازنويسی شده است. محسن مخملباف می گويد:

” سقم سياه، درست در لحظه‌ای كه بازنويسي فيلمنامه ” روزی كه زلزله تهران را بلرزاند “ را تمام كردم. زلزله تهران را لرزاند. البته اين نام در فيلمنامه استعاری است، اما مصادف شدن پايان بازنويسی فيلمنامه و وقوع زلزله در تهران برايم باورنكردنی بود. يعنی آيا زمان آن رسيده است كه اهل هنر نيز چون اسبان لحظاتی قبل از وقوع زلزله از آن با خبر شوند؟ “