وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

فيلم “پنج عصر” و “لذت ديوانگی” در جشنواره لندن

Fri, 17/10/2003 - 14:28

 
فيلم “پنج عصر” ساخته سميرا مخملباف و فيلم “لذت ديوانگی” ساخته حنا مخملباف در چهل و هفتمين دوره جشنواره لندن كه از تاريخ ۲۲ اكتبر تا ۶ نوامبر برگزار مي شود به نمايش درمي آيند. حنا و سميرا در اين جشنواره حضور خواهند يافت. سميرا مخملباف در سال ۱۹۹۸ با فيلم سيب اولين ساخته خود در اين جشنواره حضور يافت و موفق به دريافت جايزه جام ساترلند شد.