وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

سلام سينما (فيلم های خانواده مخملباف)

نام كتاب: سلام سينما (فيلم‏ های خانواده مخملباف)
موضوع كتاب: معرفي خانه فيلم مخملباف، نقد فيلم نون و گلدون  و نقد فيلم روزي كه زن شدم. معرفي فيلم‏هاي خانواده مخملباف. گفت‏وگو با محسن مخملباف درباره فيلم سكوت. متن سخنراني سميرا مخملباف درباره انقلاب ديجيتال كن سال ۲۰۰۰ و گزارش وضعيت دختران فيلم سيب بعد از ۲ سال.
زبان كتاب: كره‏ ای و انگليسی.

نويسنده و گردآورنده: كيم جی سئوك
ترجمه از فارسی و انگليسی به انگليسی و كره‏ ای : جانگ سوك توماس نام، چويانگ جانگ. چه اين هوآ، يارك جان يانگ.
عكاس: محمد احمدی، اكبر مشكينی، ميثم مخملباف.
تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه ]۶۲ صفحه انگليسي، ۵۸ صفحه كره‏اي[
قطع كتاب: ۱۹ × ۲۰
چاپ: اول
سال انتشار: ۱۳۷۹ (۲۰۰۰)
ناشر: كيم دانگ هو
به مناسبت بزرگداشت خانواده مخملباف در پنجمين جشنواره يوسان ۲۰۰۰، كره جنوبي.