وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

داوری ، سخنرانی و نمايشگاه عكس ​سميرا مخملباف در جشنواره كن ‏۲۰۰۱

Mon, 30/04/2001 - 14:00

‏سميرا مخملباف كه در سال گذشته با فيلم "تخته سياه" در بخش مسابقه جشنواره كن (سال ۲۰۰۰) حضور يافت و جايزه ويژه هيئت داوران را از آن خود ساخت، از سوي ژيل ژاكوب رئيس جشنواره كن براي حضور در سه زمينه مختلف به كن (سال ۲۰۰۱) دعوت شد:
 
۱ . داوری: اولين دليل حضور ، شركت در داوري بخش مسابقه فيلم هاي كوتاه و دانشجويي است. در اين بخش كه پنج داور حضور خواهند داشت دو بخش اصلي جشنواره را داوري خواهند كرد. اولين بخش، مسابقه فيلم هاي كوتاه جهان براي اعطاي نخل طلاي بهترين فيلم كوتاه است. دومين بخش، مسابقه بهترين فيلم هاي دانشجويي براي اعطاي جايزه يكصد هزار فرانكي بنياد سينمايي به بهترين فيلم دانشجويي جهان در سال ۲۰۰۱ مي باشد.

۲ . سخنرانی: دومين دليل حضور سميرا ، سخنراني در سمينار " شيفتگان سينما" است. در اين بخش "ويم وندرس"، "فرانچسكو رزي"، "آندره دلوو" و "آندره كنچالفسكي" سخنراني خواهند داشت. (در كن سال ۲۰۰۰ نيز سميرا براي سخنراني درباره ي سينماي ديجيتال حضور يافت).

۳ . نمايشگاه عكس: سومين دليل حضور وي ، برگزاري نمايشگاه عكس هاي گرفته شده توسط سميرا درباره زنان افغاني است. اين عكس ها در حاشيه مرز ايران و افغانستان گرفته شده است.