وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

اكران فيلم ” لذت ديوانگی“ و ” پنج عصر“ در ژاپن

Sat, 10/01/2004 - 00:00

 
فيلم پنج عصر سومين ساخته سميرا مخملباف و فيلم لذت ديوانگی اولين ساخته بلند حنا مخملباف از تاريخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۸۲در ژاپن بروی پرده سينماها خواهد رفت. سميرا و حنا مخملباف براي گفتگوهاي مطبوعاتی در تاريخ ياد شده به ژاپن سفر خواهند كرد.