وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

دو فيلم سينمايی آينده محسن مخملباف در ۲ كشور آسيايی

Tue, 15/06/2004 - 00:00

 
دو فيلم سينمايی بعدی محسن مخملباف در دو كشور آسيايی (هند و تاجيكستان) فيلمبرداری خواهد شد. محسن مخملباف كه قصد داشت پس از فيلم سفرقندهار فيلم فراموشی را در ايران جلوی دوربين ببرد، به دليل مشكلاتی كه براي ساخت فيلم فراموشی پيش آمد، دو فيلمنامه ديگر خود را ظرف ماه های آينده در تاجيكستان و هند جلوی دوربين خواهد برد.