وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

ترجمه ۷ نقد درباره فیلم سگ های ولگرد

Wed, 01/06/2005 - 00:00

 
برای مطالعه نقد های ترجمه شده درباره فیلم سگهای ولگرد ساخته مرضیه مشکینی که در بخش مسابقه اصلی جشنواره ونیز سال ۲۰۰۴ شرکت داشت به صفحه این فیلم در سایت مراجعه کنید.