وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

چاپ کتاب باغ بلور به زبان ایتالیایی

Fri, 01/07/2005 - 00:00

 
رمان باغ بلور نوشته محسن مخملباف که تاکنون ۱۲ بار در ایران تجدید چاپ شده است و پیش از این ترجمه فرانسه آن توسط نشر کلمان لوی دو بار در پاریس منتشر شده است و همچنین ترجمه یونانی آن توسط نشر لیوانی منتشر شده است به ترجمه کریستوفری توسط نشر رومانزو بومپیانی در ایتالیا به زبان ایتالیایی منتشر شد.