وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

فیلم سکس و فلسفه در لندن، توکیو، کره، قزاقستان و ...

Fri, 30/09/2005 - 00:00

 
فیلم سینمایی سکس و فلسفه هفدهمین ساخته سینمایی محسن مخملباف که در کشور تاجیکستان ساخته شده است پس از حضور در جشنواره مونترال کانادا راهی جشنواره اروپا آسیای کشور قزاقستان و همچنین جشنواره توکیو فیلمکس در ژاپن جشنواره پوسان در کره و جشنواره لندن در انگلیس و جشنواره ریودوژانیرو شد.