وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

جایزه بهترین قصه کوتاه برای مرا ببوس در گرجستان

Tue, 10/01/2006 - 00:00

 
ترجمه مرا ببوس نوشته محسن مخملباف جایزه بهترین قصه را از بخش ترجمه های معاصر در گرجستان در سال ۲۰۰۵ از آن خود کرد. قصه "مرا ببوس" یک داستان کوتاه از کتاب "نوبت عاشقی" یکی از پرفروش ترین کتاب های ۱۵ سال اخیر ایران است که توسط نشرنی به چاپ دوازدهم رسیده است.
این قصه از زبان فارسی به زبان گرجستانی توسط خانم "تیناتین" برگردانده شده است و اخیراً توسط خانه نشر پوگینه در گرجستان به چاپ رسیده است.