وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

بزرگداشت و داوری محسن مخملباف در جشنواره قزاقستان

Fri, 02/06/2006 - 00:00

 
جشنواره اروپا آسیا که در اکتبر سال ۲۰۰۶ در شهر آلما آتای قزاقستان برگذار می شود، ضمن نمایش هفت فیلم از آثار خانواده مخملباف در برنامه بزرگداشت آن ها، از محسن مخملباف به عنوان عضو هیات داوران دعوت به عمل آورده است. محسن مخملباف، سمیرا مخملباف، حنا مخملباف و مرضیه مشکینی در این جشنواره حضور خواهد یافت.