وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

محسن مخملباف به عنوان رئیس فیلمسازان بدون مرز

Sat, 15/07/2006 - 00:00

 
جشنواره ایروان که درکشور ارمنستان برگزار می شود و ریاست افتخاری آن را آتم اگویان فیلمساز ارمنی الاصل مقیم کانادا به عهده دارد، محسن مخملباف به عنوان و ریاست افتخاری فیلمسازان بدون مرز انتخاب کرد.