وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

سمیرا مخملباف عضو هیات داوران جشنواره فیلم اروپا آسیا

Fri, 28/07/2006 - 00:00

 
"سمیرا مخملباف" عضو هیات داوران جشنواره بین المللی فیلم" اروپا آسیا" در ترکیه شد. دومین جشنواره فیلم اروپا آسیا همزمان با بر پایی جشنواره فیلم های داخلی"پرتقال طلایی" آنتالیا در ماه سپتامبر بر گزار خواهد شد. این جشنواره که سمیرا مخملباف را یکی از فیلم سازان مطرح جهانی و دارای سبک خاص معرفی کرده است مروری بر آثار سمیرا مخملباف خواهد داشت. این جشنواره در معرفی سمیرا آورده است که "وی علیرغم سن کم خود با سه فیلم سینمایی "سیب، تخته سیاه، و ساعت پنج عصر و فیلم کوتاه یازده سپتامبر در جهان بلند آوازه است و تاکنون در معتبرترین جشنواره های جهانی از جمله کن، ونیز، برلین، لوکارنو و... به عنوان عضو هیات داوران و در جشنواره مونترال به عنوان رییس هیات داوران حضور یافته است.