وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

انفجار بمب مانع ساخت فیلم اسب دو پا سمیرا مخملباف نمی شود

Fri, 18/05/2007 - 23:00

 

لینک به مقاله منتشر شده در روزنامه ورایتی در تاریخ ۱۸ ماه می:

 Variety, Friday, May 18, 2007