وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

جایزه ویژه هیأت داوران جشنواره اسپانیا به محسن مخملباف

Mon, 18/06/2007 - 00:00

 
هیات داوران اولین دوره جشنواره " گراند سینه دل سور" در کشور اسپانیا جایزه ویژه هیأت داوران این جشنواره را به خاطر فیلم "فریاد مورچه ها" و همچنین یک عمر فعالیت سینمایی به محسن مخملباف اختصاص داد. مسئولین این جشنواره همچنین اعلام کردند که آنها در پی تدارک مرور بر آثاری برای بزرگداشت محسن مخملباف در آینده ای نزدیک می باشند.