وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

جایزه گوزن طلایی به محسن مخملباف

Sun, 21/10/2007 - 00:00

 
محسن مخملباف که برای ریاست داوری فستیوال ملودیست در شهر کیو حضور یافته است، روز ۲۰ اکتبر جایزه ویژه گوزن طلایی فستیوال را برای یک عمر فعالیت هنری دریافت کرد. این جایزه توسط رئیس جمهور اکراین به محسن مخملباف اعطا شد.