وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

نمایش فیلم بودای حنا مخملباف در چهل و پنج سینمای فرانسه

Sun, 27/01/2008 - 00:00

 
فیلم "بودا از شرم فرو ریخت" ساخته فیلمساز ۱۹ ساله کشور ایران "حنا مخملباف" در نیمه ماه فوریه در چهل و پنج سینمای کشور فرانسه از جمله در هشت سینمای شهر پاریس به روی پرده می رود.

حنا مخملباف در این باره گفت: اگرچه این فیلم در کشورهای گوناگون به روی پرده می رود و مورد لطف تماشاچیان قرار می گیرد اما من دوست داشتم همراه هموطنان ایرانی این فیلم را تماشا کنم، آرزویی که تاکنون محقق نشده است. این آرزو در مورد فیلم مستند بلند لذت دیوانگی هم برآورده نشد.

هم چنین قرار است در ماه فوریه امسال این فیلم در کشور اسپانیا به صورت گسترده به روی پرده سینماها برود.