وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

اهدای جایزه الحمرا اسپانیا به محسن مخملباف

Sun, 08/06/2008 - 00:00

 
جشنواره سینمایی سینه دل سور اسپانیا ضمن نمایش فیلم های سینمایی بایکوت، دستفروش، عروسی خوبان، نوبت عاشقی، ناصرالدین شاه آکتور سینما، سلام سینما، گبه، نون و گلدون، سکوت، سفر قندهار، سکس و فلسفه، فریاد مورچه ها از محسن مخملباف؛ جایزه بزرگ "الحمرا" را برای خلق آثار هنری - انسانی به وی اهدا کرد.

محسن مخملباف که برای دریافت این جایزه در قصر الحمرای اسپانیا حضور یافت به هنگام دریافت جایزه گفت: "سی سال پیش وقتی در زندان سیاسی ایران بودم، از اسپانیا خبری جز فاشیسم و فرانکو نمی شنیدم و هیچ باور نمی کردم که سی سال بعد در فضای دموکراتیک اسپانیا در کنار شما باشم در شرایطی که نه از فرانکو خبری باشد و نه از فاشیسمش."

جشنواره سینمایی "سینه دل سور" هر ساله از ۳۰ ماه می تا ۷ ماه جون در شهر گرانادای اسپانیا برگزار می گردد.