وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

حنا مخملباف داور جشنواره بین المللی سیبری روسیه

Sun, 25/01/2009 - 00:00

 
جشنواره بین المللی سینمایی روح آتش که همه ساله در ماه فوریه در سیبری روسیه برگذار می شود برای هفتمین دوره خود از حنا مخملباف برای حضور در داوری این دوره دعوت کرد. حنا مخملباف که برای گفت و گوهای مطبوعاتی اکران فیلم بودا از شرم فرو ریخت به ژاپن سفر می کند از توکیو عازم سیبری خواهد شد.