وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

حمایت سینماگران ایتالیایی از جنبش سبز ایران

Sun, 19/07/2009 - 00:00

 
جمعی از سینماگران ایتالیا با انتشار عکس خود در حالی که دستبند سبز دارند به حمایت از جنبش سبز ایران پرداختند.

در بین آن ها اسامی "برتولوچی"، " نانی مورتی"، "لیلیانا کاوانی"، " فرانچسکو رزی"، "ایتالو اسپنلی" دیده می شود.