وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

محسن مخملباف نامزد دریافت جايزه‌ «آزادی برای آفرينش» انگليس

Sun, 22/11/2009 - 00:00

 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و هنر - سينما

«محسن مخملباف» كارگردان سينمای ايران نامزد دريافت جايزه‌ «آزادی برای آفرينش» كشور انگليس شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، جايزه «آزادی برای آفرينش» جايزه بين‌المللی برای تقدير از هنرمندانی است كه برای توسعه‌ عدالت‌ اجتماعی و ايجاد زيرساخت‌ها در جوامع باز و ترويج روح بشريت تلاش كرده‌اند.

اين جايزه كه سال گذشته راه‌اندازي شده است، امسال از «محسن مخملباف»، كارگردان ايرانی به‌عنوان يكي از نامزدها نام برده است.

به گزارش خبرگزاری رويترز، «عزيز ابراهيم» از الجزاير، «كريم ‌بن خليفه» از يمن و «شينكای عالم استانيكزای» از افغانستان ديگر نامزدهای دريافت اين جايزه هستند.

برنده‌ جايزه آزادی برای آفرينش روز ۲۵ نوامبرـ ۴ آذر ماه ـ در لندن معرفی خواهد شد و مبلغ ۷۵ هزار مشتركا به فرد برنده و نامزدهای ديگر تعلق مي‌گيرد. امسال بيش از يك‌هزار نفر كانديدای اوليه دريافت اين جايزه بودند.