وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

سمیرا مخملباف داور جشنواره داکولیسبوآ در پرتقال

Tue, 16/10/2012 - 00:00

 
جشنواره بین المللی داکولیسبوا که همه ساله در ماه اکتبر در کشور پرتغال برگذار می شود، برای دهمین دوره خود از سمیرا مخملباف برای حضور در داوری این دوره دعوت کرد.
بخش مسابقه این جشنواره به فیلم های مستند اختصاص دارد.

دو داور دیگری که به همراه سمیرا فیلم های این بخش را به قضاوت خواهند نشست، عبارتند از ژان پیق رم، نویسنده تاریخ هنر و منتقد مجله کایه دو سینما. سلست آرائوجو، روزنامه نگار اسپانیایی و منتقد فیلم.