وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

سخنان محسن مخملباف در سالگرد جنبش سبز در پاریس

Sat, 12/06/2010 - 00:00

 
خانم ها، آقایان، دوستداران دمکراسی در جهان!

ملت ایران در سال گذشته هم چون دانشمندان سرنوشت خویش را به آزمایش گذاشت و کوشید با سعی و خطا ابتدا خود را و قوت و ضعف خویش را بازشناسی کند و همزمان خود را تغییر دهد.این پروژه تحقیقاتی ملی که نامش جنبش سبز است، پس از یک سال به یک خود آگاهی اجتماعی و یک دیگر آگاهی از سوی مردم جهان منجر شده است.
نتیجه این آزمایش ها نشان داد به خلاف آنچه دیگران می اندیشیدند، مردم ایران آماده و پذیرای دمکراسی هستند. اما آزمایش جنبش سبز در عین حال نشان داد که گویی این جهان معاصر است که هنوز آماده پذیرش دمکراسی ایرانیان نیست.

به عنوان نمونه در شرایطی که موسوی به همراه سه میلیون جمعیت در خیابان ها فریاد دمکراسی خواهی سر می داد، پاسخ جامعه جهانی از زبان اوباما این بود: برای ما کنترل بمب اتم ایران مهم است و ما کاری به امور داخلی ایرانی ها نداریم .وی در این رابطه حتی نامه به خامنه ای نوشت و به او تضمین داد که در امور داخلی ایران دخالت نخواهد کرد. و از این نامه خامنه ای برای سرکوب مخالفین جرات یافت.

آزمایش ها در دهه گذشته نشان می دهند هرگاه منافع غرب ایجاب کند، مثلا در مقابل حمله به دو ساختمان در نیورک (با حدود ۵ هزار کشته) حاضراست دو کشور هم چون عراق و افغانستان را تسخیر کند.( حتی اگر صد هزار نفر کشته شوند، ) اما حاضر نیست در مقابل میلیون ها ایرانی که فریاد می زنند دمکراسی ما دزدیده شد ،حتی در عرصه دیپلماسی حمایتگر باشد.

در این یک سال غرب نیز دست به آزمایش زد. پروژه آزمایشی غرب سازش با احمدی نژاد بر سر مساله اتمی بود که شکست خورد .آزمایشی که بارها آزمایش شده بود و شکست خورده بود. اکنون پروژه تحریم ایران به آزمایش گذاشته می شود .سوال ایرانیان این است: اگر بر فرض محال حکومت ایران در مقابل این تحریم های نه چندان قوی تسلیم شد و دست از ساخت بمب اتم بطور موقت برداشت، مساله دمکراسی در ایران چه خواهد شد؟ آیا غرب آن را فراموش می کند و دوباره خواهد گفت:این مردم ایرانند که هنوز آماده دمکراسی نیستند؟
چرا صادقانه نمی پذیرید که شما غربیان هنوز آماده دمکراسی ما ایرانیان نیستید.

متاسفانه آزمایش ها نشان می دهند که غرب معاصر ما ایرانیان را بیشتر تروریست ویا نفت فروش دیده است .پس یا از ما ترسیده یا به نفت ما طمع کرده است.حال آن که ما انسانیم هم چون شما.و آماده و شایسته دمکراسی هم چون شما.و بدون دمکراسی ما دمکراسی شما کامل نخواهد شد.
پیش بینی ما این است که پروژه آزمایشی جدید شما برای کنترل اتم از طریق تحریم ایران نتیجه کافی نخواهد داد. آنگاه مجبورید یکی از دو پروژه بعدی را آزمایش کنید:
کنار آمدن با ایران اتمی
و یا حمله به ایران.

بیایید قبل از آن که تسلیم ایران اتمی شوید و یا حمله به ایران و پیامدهایش را چون عراق و افغانستان آزمایش کنید، کمک به توسعه دمکراسی در ایران را به آزمایش جدی بگذارید.
به آمریکا به عنوان پیشنهاد عملی اعلام می کنم ، حالا که مدیران "VOA" را عوض کرده اید، مدیریت جدید را در راستای اطلاع رسانی به مردم ایران انتخاب کنید. جنبش دمکراسی خواهی ایران نیازمند اطلاع رسانی است.

و از شما اروپائیان می خواهم بخش فارسی یورو نیوز را برای اطلاع رسانی ایرانیان به آزمایش بگذارید و نتایج آن را ارزیابی کنید.
در حقیقت قبل از آن که از سر اجبار با بمب های واقعی سرزمین ما را آزمایش کنید، ما را با بمباران اینفورمیشن آزمایش کنید.

چندی پیش رئیس جمهور فرانسه آقای سرکوزی گفته بود:
ایرانیان لایق رهبران لایق تری هستند.
اگر چنین است لطفا دمکراسی ایران را بر سر بمب اتمی با رهبران نالایق کنونی ایران معامله نکنید.

محسن مخملباف