وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

نامه حنا مخملباف به مردم لبنان

Mon, 11/10/2010 - 23:00

 
سینما دوستان لبنانی
خوشحال بودم که در فیلم روزهای سبز روایتی واقعی از انتخابات ایران را می بینید. انتخابات سبزی که به دست حکومت ایران با دهها کشته و هزاران زندانی سرخ شد.
با خبر شدم کسانی از اهل سیاست و مصلحت در سرزمین شما به بهانه رنجیدن احمدی نژاد قبل از ورودش به لبنان ، مانع از نمایش فیلم روزهای سبز در جشنواره بین المللی فیلم بیروت شده اند.

سینما دوستان لبنانی
ایکاش می توانستم با فیلم روزهای سبز به خانه تک تک شما بیایم تا با هم ببینیم لحظه جان دادن نداها را.آنگاه قلب شکسته من از چشمان بارانی شما بپرسد عزیزان لبنانی ام! آن که ندای ایران خود را این گونه خاموش کرد، چگونه ندای لبنان شما را خاموش نخواهد کرد؟!

سینما دوستان لبنانی
احمدی نژاد دیروز رای ما را دزدید و امروز اعتماد شما را.قصد او یاری به شما نیست، همانگونه که قصدش خدمت به ایران نبود.فریاد عدالت خواهانه اش برای ایرانیان حاصلی جز فقر و زندان و شکنجه و تجاوز زیر نام خدا نبود. و فریاد او علیه اسرائیل تنها عوام فریبی در جهان اسلام است و برای سرزمین شما جز جنگ ارمغانی ندارد.او از سرزمین شما چون خاکریز اول جنگ خیالی اش استفاده می کند.کمک ناچیز او پول خون روح بزرگ جوانان شماست.

احمدی نژاد در سرزمین من سمبل سانسور است. بنگرید او هنوز به سرزمین شما نیامده سانسور را به ارمغان آورده است.
ما ایرانی ها یاد گرفته ایم برای مبارزه با سانسور خانه خود را به جشنواره تبدیل کنیم. اگر شما هم این گونه اید در جشنواره های خانگی خود فیلم روزهای سبز را به مادران داغدار لبنانی نشان دهید و بگویید مادران داغدار ایرانی به هم می گویند: احمدی نژاد و خامنه ای با نام خدا شروع می کنند اما جز به نفع شیطان تمام نمی کنند.

حنا مخملباف
۱۱ اکتبر ۲۰۱۰
 
لینک خبر سانسور فیلم در:  روزنامه لس آنجلس تایمز