وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

ننگ

 
نام كتاب: ننگ
نویسنده: محسن مخملباف
 
موضوع كتاب: مجموعه ۱۲ قصه اجتماعی به نام (انفجار ، موسی ، تا دزد كی باشه ، ننـــگ، حاج آقا، مادر، رسول، ماشین باری، زایشگاه، در اداره، صاحبخونه، خلع سلاح)
زبان كتاب: فارسی
تعداد صفحات: ۱۰۲ صفحه
تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
نوبت چاپ: اول
قطع كتاب: ۲۱.۵ × ۱۵
سال انتشار: ۱۳۵۹
ناشر: انتشارات سمیرا
 
 
یاداشت:
این اولین كتاب منتشره از كتاب های محسن مخملباف است. او در باره نوشتن و انتشار این كتاب می گوید : "این ۱۲ قصه را برای رادیو نوشتم، اما وقتی به ۱۰۰ صفحـه رسیدند دلم می خواست با چاپشان یك جوری آن ها را ماندگار كنم. ولی هیچ ناشری حاضر نبود اولین كتاب مرا كه نامی نداشتم چاپ كند. تا این كه اولین دخترم (سمیرا) به دنیا آمد و دوستان و اقوام برای تولد او هدایایی را آورند. من همه این هدایا را فروختم و با مقداری قرض و قوله این كتاب را به نام انتشارات سمیرا، كه با تولدش بانی چاپ این كتاب شده بود، منتشر كردم. وقتی كتاب چاپ شد و از صحافی در آمد برای اولین بار احساس نویسنده بودن كردم. بعدها خیلی از خودم پرسیدم كه احساس نویسنده بودن به نوشتن مربوط می شود یا به انتشار آن نوشته ها ؟ و دانستم تا دیگران ترا نویسنده ندانند تو خودت هم خودت را نویسنده نمی دانی. همه ما معمولاً همان چیزی هستیم كه مردم در باره ما فكر می كنند و خیلی طول می كشد تا خودت را همان چیزی بدانی كه هستی و نه آن چیزی كه دیگران در باره ات می اندیشند. كتاب های چاپ شده در گوشه اتاق ما جمع شده بود اما هیچ كس حاضر به پخش آن نبود. خودم بالاخره دست به كار شدم و پخش كتاب ها را به عهده گرفتم و هر ۱۰ جلدی را پیش یـــك كتابفروش به امانت گذاشتم تا هر وقت كتاب ها فروش رفت، پولش را پس بدهند. ماه ها بعد كه به كتابفروشی ها سر زدم همه جا اصل كتاب را برگرداندند و من برای آنكه اندیشه های منتشره گمنامم، اسباب یأس من نشوند كتابی را كه با پول هدیه تولد اولین فرزندم به چـاپ رسیده بود، به هدیه پخش كردم. بعدها كه برای راه اندازی این سایت به دنبال این كتاب می گشتم، هیچ یك از كسانی كه این كتاب را از من هدیه گرفته بودند و اصرار هم كرده بودند تا آن را برایشان امضاء كنم، كتاب را نداشتند. دست آخر آن را از یك دستفروش جلوی دانشگاه خریدم ."