وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

باغ بلور

نام کتاب: باغ بلور
نویسنده: محسن مخملباف
 
موضوع كتاب: رمان . قصه پيچ در پيچ اين كتاب به موقعيت چند خانوار مستاجر كه در خانه اي مصادره شده در كنار هم زندگي مي كنند مربوط است . يكي از آن ها يـك زن صيغه اي است،  ديگري يك معلول جنگي قطع نخاع شده است كه دختري داوطلبانه به همـسري او  در آمده، ديگري زني روستايي و همسر شهيد است. او به سخـتي از پس بزرگ كردن بچه هايش بر مي آيد و ديگري برادر شهيدي است كه اصرار خـانواده اش او را وا داشته تا زن  برادرش را به همسري بگيرد . روابط اين آدم ها در اين قصه تو در تو نوعي روانـكاوي پنهان مردماني است كه تازه انقلابي را از سر گذارنده اند و هنوز از درك موقعـيتي كـه در آن واقع شده اند، عاجزند.

زبان كتاب: فارسی

طرح روی جلد: حسین خسروجردی ، با استفاده از تابلویی از پیكاسو
تعداد صفحات:
چاپ اول:۳۵۲ صفحه
چاپ دهم:‌ با حروف ریزتر ۲۶۲ صفحه
تیراژ:
(چاپ اول ۱۱۰۰۰ جلد)
(چاپ دهم‌ ۳۳۰۰ جلد)
سال انتشار:
چاپ اول: ۱۳۶۵
چاپ دهم : ۱۳۷۷
نوبت چاپ: دهم
قطع كتاب: ۲۲×۱۵
ناشر: چاپ اول: انتشارات برگ چاپهای بعد: نشرنی . ایران . تهران . صندوق پستی ۵۵۶-۱۳۱۴۵
 
 
کتاب باغ بلور به زبان های زیر ترجمه شده است:
 
زبان كتاب: فرانسوی
مترجم: ونسان دسپین
تعداد صفحات: ۳۳۰ صفحه
سال انتشار: ۱۳۸۲
قطع كتاب:
چاپ اول: ۲۱×۱۴
چاپ دوم: ۱۷×۱۱
ناشر: سازمان انتشاراتی كلمان لوی 
چاپ: دوم
 
زبان كتاب: یونانی
مترجم: رنا لکوی 
تعداد صفحات: ۳۵۱صفحه
سال انتشار: ۱۳۸۲
قطع كتاب: ۱۴×۲۱
ناشر: سازمان انتشاراتی لیوانی 
 
 
زبان كتاب: ایتالیایی
مترجم: آلبرتو کریستوفری 
تعداد صفحات: ۲۶۰صفحه
سال انتشار: ۱۳۸۲
قطع كتاب: ۲۱×۱۵
ناشر: سازمان انتشاراتی رومانزو بومپیانی 
 
 
زبان كتاب: انگلیسی
مترجم: مینو مشیری
طرح روی جلد: حسین خسروجردی ، با استفاده از تابلویی از ایران درودی
تعداد صفحات: ۲۵۶
چاپ: اول 
قطع كتاب: ۲۱×۱۴
ناشر: نشرنی . ایران . تهران . صندوق پستی ۵۵۶-۱۳۱۴۵