وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

مرگ دیگری

 
نام كتاب: مرگ دیگری
نویسنده: محسن مخملباف
 
موضوع كتاب: سه نمایشنامه به نام (حصار در حصار ، مرگ دیگری و رولت روسی) موضوع نمایشنامه حصار در حصار در باره دگماتیسم و نمایشنامه رولت روسی درباره ریویزیونیسم و مرگ دیگری درباره انسان و مرگ است .
زبان كتاب: فارسی
طرح روی جلد: عبد الحمید قدیریان
تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه (حصار در حصار ۵۰ صفحه، رولت روسی ۲۸ صفحه، مرگ دیگری ۴۰ صفحه)
تیراژ: ۱۰۰۰۰ جلد
قطع كتاب: ۲۱×۱۴
نوبت چاپ: اول
سال انتشار: ۱۳۶۱
ناشر: حوزه هنری