وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

زندگی رنگ است

 
نام كتاب: زندگی رنگ است
نویسنده: محسن مخملباف
 
موضوع كتاب: گزیده گفتار و نوشتار (شامل سه گفتگو: سینمای شاعرانه "گفتگوی محسن مخملباف با ورنرهرتسوگ"، ذهن نا آرام و شادی زندگی غم انسانی) و (شامل دو مقاله: قضیـه آن نقاش دوره گرد، فروغ خواهر ما بود) و (شامل ده فیلمنامه: مجنون لیلا، سنگ و شیشه، سلام بر خورشید، حج، سه طرح كوتاه درباره صد سالگی سینما، سلام سینما، خداحافظ سینما، نون و گلدون، زندگی رنگ است و گبه)
 
زبان كتاب: فارسی
آبرنگ روی جلد: حنا مخملباف
طرح روی جلد: حسین خسروجردی
تعداد صفحات: ۴۱۰ صفحه
تیراژ: ۳۳۰۰ نسخه
قطع كتاب: ۲۲ × ۱۵
نوبت چاپ: دوم
سال انتشار:
چاپ اول: ۱۳۷۶
چاپ دوم: ۱۳۷۷
ناشر: نشرنی، ایران، تهران، صندوق پستی ۵۵۶ ـ ۱۳۱۴۵
 
این كتاب گزیده گفتگوها، مقالات و فیلمنامه های محسن مخملباف در سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ می باشد.