وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت

 
نام كتاب: بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت
نویسنده: محسن مخملباف
 
موضوع كتاب: تحقیق در باره بحران اشتغال در افغانستان
زبان كتاب: فارسی
طرح روی جلد: بیژن صیفوری با استفاده از عكس محمدرضا شریفی نیا
تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه
تیراژ: ۳۳۰۰ نسخه
قطع كتاب: ۲۱×۱۱
چاپ: اول
سال انتشار: خرداد ۱۳۸۰
ناشر: طرح نو ، ایران ، تهران ، صندوق پستی ۷۷۱۳-۱۵۸۷۵
 
- این کتاب  به زبان های زیر ترجمه شده است:
 
نام كتاب: بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت
موضوع كتاب: تحقیق درباره بحران اشتغال در افغانستان
زبان كتاب: فرانسه
نویسنده: محسن مخملباف
مترجم: هانس روكس
طرح روی جلد: عكس از سمیرا مخملباف
تعداد صفحات: ۷۰ صفحه
قطع كتاب: ۱۱×۲۱
چاپ: اول
سال انتشار: ۱۳۸۰
ناشر: نشر نی
 
نام كتاب : قندهار
موضوع كتاب : تحقیق درباره بحران اشتغال در افغانستان
زبان كتاب : كره ای
نویسنده: محسن مخملباف
طرح روی جلد : عكس از محمد رضا شریفی نیا
تعداد صفحات : ۱۱۶ صفحه
قطع كتاب : ۲۱×۲۲
چاپ : اول
سال انتشار: ۱۳۸۱
ناشر : اسلم
 
نام كتاب : قندهار
موضوع كتاب : تحقیق درباره بحران اشتغال در افغانستان
زبان كتاب : یونانی
نویسنده: محسن مخملباف
طرح روی جلد : عكس از مجتبی میرطهماسب
تعداد صفحات : ۱۲۰صفحه
قطع كتاب : ۱۳×۲۰
چاپ : اول
سال انتشار: ۱۳۸۱
ناشر : متاكس میو
 
نام كتاب : افغانستان
موضوع كتاب : تحقیق درباره بحران اشتغال در افغانستان
زبان كتاب : برزیلی
نویسنده: محسن مخملباف
طرح روی جلد : عكس از سمیرا مخملباف
تعداد صفحات : ۱۱۰صفحه
قطع كتاب : ۱۱.۵× ۱۸
چاپ : اول
سال انتشار: ۱۳۸۱
ناشر : بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم سائوپائولو
 
نام كتاب : بودا در افغانستان تخریب نشد، از شرم فرو ریخت
موضوع كتاب : تحقیق درباره بحران اشتغال در افغانستان
زبان كتاب : ژاپنی
نویسنده: محسن مخملباف
تعداد صفحات : ۱۹۱صفحه
قطع كتاب : ۱۱.۵× ۱۸
چاپ: چهارم
سال انتشار: ۱۳۸۱
ناشر : گندایكیكا كوشیتسو
 
نام كتاب : بودا در افغانستان تخریب نشد از شرم فرو ریخت
موضوع كتاب : تحقیق درباره بحران اشتغال در افغانستان
زبان كتاب : فرانسه
نویسنده: محسن مخملباف
طرح روی جلد : عكس از سمیرا مخملباف
تعداد صفحات : ۱۱۰صفحه
قطع كتاب : ۱۲.۵ × ۱۹.۵
چاپ : اول
سال انتشار: ۱۳۸۱
ناشر : میل اون نویتس
 
نام كتاب : بودا در افغانستان تخریب نشد از شرم فرو ریخت
موضوع كتاب : تحقیق درباره بحران اشتغال در افغانستان
زبان كتاب : ایتالیا
نویسنده: محسن مخملباف
طرح روی جلد : عكس از سمیرا مخملباف
تعداد صفحات : ۱۱۲صفحه
قطع كتاب : ۱۴×۲۱
چاپ : اول
سال انتشار: ۱۳۸۴
ناشر : بالدینی و کاستولدی