وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

تولد یك پیرزن

نام كتاب: تولد یك پیرزن
نویسنده: محسن مخملباف
 
موضوع كتاب: سه فیلمنامه به هم پیوسته (تولد یك پیرزن، دستفروش، كمدی احتضار)
زبان كتاب: فارسی
طرح روی جلد: حسین خسروجردی (با استفاده از اثر رافائل)
تعداد صفحات: ۶۴ صفحه (تولد یك پیرزن ۲۴ صفحه، دستفروش ۲۰ صفحه، كمدی احتضار ۱۵ صفحه)
تیراژ: ۶۰۰۰ نسخه
قطع كتاب: ۲۱ × ۱۴
نوبت چاپ: اول
سال انتشار: ۱۳۶۶
ناشر: حوزه هنری