وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

نوبت عاشقی

 
نام كتاب: نوبت عاشقی
نویسنده: محسن مخملباف
 
موضوع كتاب: ۲ داستان و ۳ فیلمنامه (داستان محبوبه های شب و مرا ببوس و فیلمنامه سه تابلو، نان و گل، نوبت عاشقی)
زبان كتاب: فارسی
طرح روی جلد: مسعود سپهر
تعداد صفحات: ۸۸ صفحه ( محبوبه های شب ۴ صفحه ، مراببوس ۱۷ صفحه ، سه تابلو ۹ صفحه ، نان و گل ۲۱ صفحه ، نوبت عاشقی ۳۰ صفحه )
تیراژ: ۱۰۰۰۰ نسخه قطع كتاب: ۱۴ × ۲۱
نوبت چاپ: دوازدهم
سال انتشار:
چاپ اول ۱۳۶۹
چاپ دوازدهم ۱۳۷۷
چاپ سیزدهم ۱۳۸۱
ناشــر: نشرنی . ایران . تهران . صندوق پستی ۵۵۶-۵ ۱۳۱۴