وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

گبه

نام كتاب: گبه
فیلمنامه: محسن مخملباف
عكاس: محمداحمدی

موضوع كتاب: عكس فیلم (به همراه فیلمنامه)
مترجم انگلیسی: محمد قائد
مترجم فرانسه: رامین جهانبگلو
تعداد صفحات: ۹۶ صفحه
تیراژ:
چاپ اول ۳۳۰۰
چاپ دوم ۲۲۰۰
قطع كتاب: ۲۲×۲۹
نوبت چاپ: دوم
سال انتشار: چاپ اول ۱۳۷۵، چاپ دوم ۱۳۷۶
ناشر: نشر نی. تهران صندوق پستی ۵۵۶-۱۳۴۱۵