وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

كلوزآپ

خلاصه داستان:
در سال ۱۳۶۷ شخصی به نام « حسین سبزیان » خود را به نام «محسن مخملباف» كارگردان مشهور سینمای ایران جا زد و وارد خانواده ای شد تا به اصطلاح از آن خانواده فیلم بسازد. چند روز بعد، این شخص دستگیر شد و به زندان رفت. محسن مخملباف از او شكایت نكرد و عباس كیارستمی در باره این موضوع فیلمی به نام «كلوزاپ» ساخت كه محسن مخملباف در قسمت هایی از این فیلم به عنوان بازیگر در نقش خودش حضور یافت.