وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

جايزه ای ديگر برای فيلم " باغبان " محسن مخملباف

Wed, 31/07/2013 - 19:46

شانزدهمين دوره جشنواره موتوان كه هر ساله از ٢٧ تا ٣١ جولای در کشور كرواسی برگزار می شود ، جايزه ماوريك  (هنر مستقل) سال ٢٠١٣ خود را به محسن مخملباف  سازنده فيلم باغبان اهدا كرد.

دليل اهدا اين جايزه  دستاورد فوق العاده در گشودن مرزهای غير قابل قبول انسانی توسط فيلمی ارژينال و غير قابل پيش بينی و مهم تر از همه به خاطر تسلط و استادی سازنده فيلم باغبان در هنر سينما عنوان شده است.

محسن مخملباف كه به عنوان ميهمان ويژه برای حضور در برنامه مرور بر آثار خود در اين جشنواره حضور يافته بود به هنگام دريافت اين جايزه گفت:

" اميدوارم اين جايزه كليدی باشد در گشودن در زندان های فرهنگی و سياسی.
من با همين اميد اين جايزه را تقديم می كنم به آن پيرمرد (٨٠) ساله بهايی كه به ( ٢٠) سال زندان محكوم شده است و به همراه نوه اش در يك بند سال های آخر عمر خود را سپری می كند.

اين جايزه را تقديم می كنم به آن مادر بهايی سمنانی كه با كودك شيرخواره خويش در زندان است.

اين جايزه را تقديم می كنم به همه (١٣٠ ) زندانی بهايی كه هم اكنون در زندان های سياسی ايران به سر می برند. تنها به جرم داشتن دينی متفاوت و يا به جرم درس خواندن در خانه خويش، در زمانه ای كه
حكومت ايران در دانشگاه های ايران را به روی جوانان بهايی بسته است.

بياييد به سن و سال زندانيان بهايی و به سال هايی كه بايستی در زندان بمانند در اين ليست توجه كنيم:

١.جمال الدين خانجانی (٨٠ ساله)محكوم به ٢٠ سال زندان

٢.بهروز عزيزی توكلی (٦٢ ساله ) محكوم به ٢٠ سال زندان

٣. مهوش شهرياری ثابت (٦١ ساله ) محكوم به ٢٠ سال زندان

٤.سعيد رضایی تازنگی (٥٥ ساله ) محكوم به ٢٠ سال زندان

٥.عفيف نعيمی (٥٢ ساله ) محكوم به ٢٠ سال زندان

٦. فريبا كمال ابادی طائفی (٥١ ساله ) محكوم به ٢٠ سال زندان

٧. وحيد تيز فهم (٤١ ساله) محكوم به ٢٠ سال زندان

٨. نويد خانجانی (٢٦ ساله ) محكوم به ١٢ سال زندان

٩. فرهاد فهندژ محكوم به ١٠ سال زندان

١٠. فرهمند صانعی محكوم به ١٠ سال زندان

١١.شهرام چینیان مياندواب (٣١ ساله ) محكوم به ٨ سال زندان

١٢.وساق صانعی محكوم ٦ سال و نيم زندان

١٣.پويا طيبيان ٦ سال و نيم زندان

١٤.عادل فناييان (٥٧ ساله ) محكوم به ٦ سال زندان

١٥. رزيتا واسقی (٤٤ ساله ) محكوم به ٥ سال زندان

١٦. سيما اشراقی اقدس زاده (٤٨ ساله) محكوم به ٥ سال زندان

١٧. كامران مرتضايی (٦١ ساله ) محكوم به ٥ سال زندان

١٨. ايقان شهيدی (٢٧ ساله ) محكوم به ٥ سال زندان

١٩. عزيزالله سمندری محكوم به ٥ سال زندان

٢٠. كيوان رحيميان (٤٨ ساله ) محكوم به ٥ سال زندان

٢١. داور نبيل زاده (٥٢ ساله) محكوم به ٥ سال زندان

٢٢. كامل كاشانی محكوم به ٥ سال زندان

٢٣. سيامك صدری محكوم به ٥ سال زندان

٢٤. پيام مركزی محكوم به ٥ سال زندان

٢٥. كورش زياری محكوم به ٥ سال زندان

٢٦. امان اله مستقیم محكوم به ٥ سال زندان

٢٧.سونيا احمدی محكوم به ٥ سال زندان

٢٨. نورا نبيل زاده محكوم به ٥ سال زندان

٢٩. فواد مقدر ( ٦٣ ساله ) محكوم به ٥ سال زندان

٣٠.جلاير وحدت (٤٦ ساله) محكوم به ٥ سال زندان

٣١.افشين ايقانی (٤٠ ساله) محكوم به ٤ سال زندان

٣٢. پيمان كاشفی محكوم به ٤ سال زندان

٣٣. نوشين خادم محكوم به ٤ سال زندان

٣٤. محمود با دوام (٦٠ساله ) محكوم به ٤ سال زندان

٣٥. رامين زيبايی (٤٦ ساله ) محكوم به ٤ سال زندان

٣٦. فرهاد صدقی (٦٦ ساله ) محكوم به ٤ سال زندان

٣٧.رياض سبحانی (٦٧ ساله) محكوم به ٤ سال زندان

٣٨. افشين حيرتيان محكوم به ٤ سال زندان

٣٩. كامران رحيميان (٤٤ ساله) محكوم به ٤ سال زندان

٤٠.فواد خانجانی (٢٣ ساله) محكوم به ٤ سال زندان

٤١. شاهرخ طائف (٦٤ ساله) محكوم به ٤ سال زندان

٤٢. به فر خانجانی (٣٨ ساله ) محكوم به ٤ سال زندان

٤٣. منيژه نصرالهی منزويان محكوم به ٣ سال زندان

٤٤. ديدار رئوفی (٣٣ ساله) محكوم به ٣ سال زندان

٤٥. سيامك ايقانی (٤٥ ساله) محكوم به ٣ سال زندان

٤٦. ترانه ترابی به همراه كودكش محكوم به ٢سال و نيم زندان

٤٧. علی بخش بذر افشان (٦١ ساله) محكوم به ٢ سال و نيم زندان
٤٨. انسيه فناييان (٣٤ ساله) محكوم به ٢٢ ماه زندان

 
و ديگر زندانيان و صف طويلی كه در انتظار صدور حكم خويش ايستاده اند."

فیلم باغبان جدیدترین ساخته محسن مخملباف که در کشور اسرائیل ساخته شده است تاکنون در جشنواره های بین المللی متعددی از جمله بوسان در کره جنوبی، رتردام در هلند، توکیو فیلمکس در ژاپن، بمبئی در هند و ... به نمایش در آمده است و همچنین موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم از جشنواره بیروت شده است.

برای تماشای آنونس فیلم باغبان "اینجا" را کلیک کنید.