Makhmalbaf Family Official Website - وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف

نقد و بررسی: ناصرالدين شاه آكتور سينما

Mon, 10/05/1993 - 18:00

فيلم گايد
1993

ناصرالدين شاه آكتور سينما
 
مخملباف پس از دوره‌اي تعمق و وقفه‌ درفيلمسازي (او كارگرداني را عادتي چون سيگار كشيدن مي‌داند.) دو فيلم متهورانه ساخت كه دوستداران مذهبي و ساده‌اش را عليه خود شوراند. "نوبت عاشقي" ساخته شده درتركيه او و "شبهاي زاينده‌رود" ، برخوردار از  روشنگري و فاصله‌اي آنچناني است كه تحملشان بر برخي‌ گران آمد و هردو فيلم توقيف شدند.
 آخرين فيلم اين كارگردان بسيار مستعد همچنان چرخش ديگري پيدا مي‌كند. " ناصرالدين‌شاه  آكتور سينما" (1992) صحنه‌هايي از فيلم هاي ايراني  دوره‌هاي مختلف را درآورده و آن ها را  در كنار تاريخچه، فيلم ها، شاهان، زنان حرمسرا و يك فيلمبردار دربار كه مدلي از چاپلين است، قرار مي‌دهد. تماشاي فيلم موجب انبساط بسيار است، گرچه غير ايراني ها براي درك تمام و كمال آن‌ قدري مشكل خواهند داشت.